Chính sách quyền sở hữu của www.noiysieusi.com

TUYÊN BỐ QUYỀN SỞ HỮU ĐƯỢC DMCA HOA KỲ BẢO HỘ TRÊN GOOGLE

 

Copyright 2019 © Bản quyền nội dung về bài viết, nội dung sản phẩm, hình ảnh, video trên fanpage cũng như thiết kế và xây dựng trên website thuộc quyền sở hữu của www.noiysieusi.com

Chứng chỉ DMCA (Digital Millennium Copyright Act) là Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ của Hoa Kỳ CSN # 88636 https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=307606ce-e35f-4be4-91af-d38ebe5a33a1&refurl=https://noiysieusi.com

CHỨNG CHỈ ĐƯỢC BAN HÀNH TỪ DMCA HOA KỲ

 DMCA (Digital Millennium Copyright Act) là Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ của Hoa Kỳ. DMCA bảo hộ bản quyền www.noiysieusi.com, bảo vệ: Tất cả nội dung gốc trên https://noiysieusi.com được tạo bởi chủ sở hữu trang web hoặc được xuất bản dưới sự cho phép bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, thiết kế, mã, hình ảnh, hình ảnh và video được coi là Sở hữu trí tuệ của trang web chủ sở hữu, dù có bản quyền hay không, và được DMCA.com Protection Pro Service bảo vệ bằng Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ 17 Chương 512 (c) (3). Việc sao chép hoặc tái xuất bản nội dung này đều bị cấm mà không được phép. 

Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ: Là một phần của Luật bản quyền Hoa Kỳ. Nó giải quyết các hình phạt cho vi phạm bản quyền được tìm thấy trên Internet. Đạo luật này bảo vệ người tạo nội dung bằng cách "thiết lập quy trình thông báo phù hợp" cho các OSP khi vi phạm bản quyền được xác định trực tuyến. Đạo luật giới hạn trách nhiệm vi phạm bản quyền trực tuyến (OCILLA), Tiêu đề II là một phần của DMCA như Mục 512 của Đạo luật bản quyền và tạo ra một bến cảng an toàn có điều kiện đối với trách nhiệm đối với vi phạm bản quyền của các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến. Các quy trình này cho phép Thông báo gỡ xuống DMCA thích hợp được gửi bởi chủ sở hữu của trang web này hoặc DMCA.com, với tư cách là đại lý được chỉ định của họ, cho OSP trong trường hợp tài liệu bị vi phạm đã được phát hiện trên máy chủ của họ. 

Protection: All original content on https://noiysieusi.com/ is created by the website owner or published under permission including but not limited to text, design, code, images, photographs and videos are considered to be the Intellectual Property of the website owner, whether copyrighted or not, and are protected by DMCA.com Protection Pro Service using the Digital Millennium Copyright Act Title 17 Chapter 512 (c)(3). Reproduction or re-publication of this content is prohibited without permission.

Digital Millennium Copyright Act: Is part of US Copyright Law. It addresses penalties for copyright infringement found on the Internet. This act protects content creators by "establishing procedures for proper notification" to OSPs when copyright infringement is identified online. Online Copyright Infringement Liability Limitation Act (OCILLA), Title II is part of the DMCA as Section 512 to the Copyright Act and creates a conditional safe harbour to liability for copyright infringement by online service providers. These procedures allow proper DMCA Takedown Notices to be filed by the owner of this website or DMCA.com, as their designated agent, to an OSP in case infringed material has been detected on their servers.

 

dmca-compliant-grayscale.png


  1. XỬ LÝ NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẠNH TRANH HÀNH VI XẤU
  2. XỬ DỤNG HÌNH ẢNH NỘI DUNG TỪ WWW.NOIYSIEUSI.COM BÁN HÀNG VỚI CHẤT LƯỢNG KÉM.
  3. XỬ DỤNG HÌNH ẢNH NỘI DUNG TỪ WWW.NOIYSIEUSI.COM NHƯNG KHÔNG PHẢI KHÁCH SỈ MUA HÀNG TỪ KHO SỈ ĐỒ LÓT CỦA CHÚNG TÔI. 
  4. CHÚNG TÔI SẼ GỬI BÁO CÁO GOOGLE, FACEBOOK, ZALO, SHOPEE, LAZADA.... YÊU CẦU REPORT XOÁ NHỮNG BÀI VIẾT, VIDEO, HÌNH ẢNH, NỘI DỤNG, SẢN PHẨM.

(Trường hợp chúng tôi vi phạm nội dung của quý vị vui lòng liện hệ email hoặc điện thoại trực tiếp cung cấp chứng thực hoặc chứng chỉ bảo hộ, nếu đúng chúng tôi sẽ gỡ xuống ngay lập tức.)

Trang website được điều hành bởi Ngô Hoàng Trung.

Địa chỉ: 4 Phạm Ngọc Thảo, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Email: noiysieusi@gmail.com

Điện thoại liên hệ: 0904625448.

DMCA.com Protection Status Copyright 2019 © Bản quyền nội dung, thiết kế và xây dựng website thuộc về 2T STORE | NOIYSIEUSI.COM

Widgets, Inc